Καταστατικό

Κολωνία, 03/02/2016

Όργανα

  • Το ανώτερο όργανο της πολιτικής συλλογικότητας ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ είναι η ΓΕΝΙΚΗ της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.), η οποία συνέρχεται τακτικά κάθε 2 εβδομάδες, δηλ. 2 φορές το μήνα.
  • Απαρτίζεται από τα ενεργά μέλη της συλλογικότητας και οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία.
  • Αν η ομοφωνία δεν είναι εφικτή, τότε λαμβάνεται απόφαση ή πλειοψηφικά ή η συζήτηση αναβάλλεται για την επόμενη Γ.Σ..
  • Η Γ.Σ. μπορεί να πάρει αποφάσεις μόνο με απαρτία, η οποία ορίζεται, κατ’ ελάχιστον, ως το 60% των μελών.

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέλη

  • Ενεργό μέλος της πολιτικής συλλογικότητας ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ είναι όποιος/όποια συμμετέχει συστηματικά στις Γ.Σ. και στις δράσεις της συλλογικότητας.
  • Αν ένα μέλος δεν παραστεί στις συνελεύσεις για 3 μήνες χωρίς πρότερη ενημέρωση, διαγράφεται από τη Γ.Σ.. Η απόφαση για τη διαγραφή του/της αποφασίζεται ομόφωνα από τη Γ.Σ..
  • Τα νέα μέλη της συλλογικότητας ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ πρέπει να αποδέχονται το καταστατικό και τις αρχές της ομάδας.

Το καταστατικό μπορεί να αλλάζει μετά από αποκλειστική ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s